Generalforsamling Parkinsonforeningen Nordjyllandskredsen


Tid: lørdag d. 26. juni 2021, kl. 9.30 – (ca.) 14.15

Sted: Vodskov Kro, Smedepladsen 3, Vodskov


Tilmelding: senest mandag d.  18. juni til Poul Israelsen (6091 7129 eller pi@business.aau.dk)


Pris: kr. 50 (for kaffe og frokost) – betales ved indgangen

 

09.30 – 10.00: Ankomst og kaffe

10.00 – 10.15: Velkomst v. Pia Fog

10.15 – 11.00: Indlæg v. Næstformand Allan Bergholdt, Parkinsonforeningen

11.00 – 11.20: Kort ”strække ben” pause


Herefter plejer vi at have lidt fællessang, men vi har besluttet at være lidt forsigtige pga. Corona.

 

11.20 – 13.00: Generalforsamling

Generalforsamlingen bliver lidt speciel i år, idet der i princippet afvikles to generalforsamlinger.


Dagsorden generalforsamling se her

13.00: Frokost

 

14.15 (ca.): Tak for i dag – og kom godt hjem

 

Vel mødt

/Bestyrelsen for Nordjyllandskredsen


----------------------------------------------------------------------------------------------------------


DHL-stafet i Parkinson regi, Nordjyllandskredsen


Løbsdag: tirsdag d. 17. august

Tilmeldingsfrist: 25. juni, kl. 12.00

Kom og vær med til den traditionsrige løbe- eller gåtur og et sjovt arrangement. Alle kan være med! Det er tirsdag d. 17. august, vi har valgt at deltage. Starten er som altid i Kildeparken, Aalborg.

Saml et hold på max. 5 personer og send alle mand M/K ud på en 5 km rundstrækning en efter en. På walk-holdet følges alle ad på ruten rundt – og man kan til enhver tid gå tilbage, hvis man ønsker det.

Løbeholdene starter kl. 18:00 og walk-holdene starter kl. 18:30. Det er to forskellige ruter. Både løbe- og walk-ruten er 5 km. Se mere på https://aalborgatletik.dk/dhl-stafetten/


Deltagelsen er gratis, men for at markere Parkinsonsagen får hver deltager udleveret en trøje med Parkinsonforeningens logo. Og Parkinsonforeningen har fået nyt moderne logo her i foråret!


Tilmelding sker til Poul Israelsen, e-mail: pi@business.aau.dk eller SMS 6091 7129 senest 25. juni, kl. 12.00.


Der skal oplyses navn på hver deltager, og vi skal for hver person have oplyst ønsket trøjestørrelse, XXL, XL, L, M eller S. (Den tidlige tilmelding skyldes, at DHL ikke kan holde pladser til os til august, som de plejer, da der er færre deltagere pga. Corona. Beklager).


Vi lejer som sædvanligt et telt, hvor I før løbe-/gåturen for udleveret jeres numre og trøjer, og hvor vi efterfølgende samles til spisning af DHL-stafettens madkasse (én pr. hold!). Der bliver mulighed for at supplere med øl/vand til en billig penge.


Vi ser os nødsaget til at begrænse antallet af deltagere til 100 personer, eller 20 hold af 5 personer. Logistikken på dagen bliver desværre for indviklet for os, når vi bliver for mange, derfor. Deltagelse bliver efter ”først-til-mølle princippet”.


Kom og vær med! Nu kan vi samles igen. Lad os komme ud og vise vores nye logo!   

 

Vel mødt

Bestyrelsen, Nordjyllandskredsen


----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Spørgeskema om sko og skosåler


Vi (Kredsbestyrelsen i Nordjylland) er blevet kontaktet af ZenzeTech ved Christian Bygballe Haahr der er i færd med at undersøge, om personer med Parkinson har særlige behov for sko og skosåler. 


De har i den forbindelse lavet et spørgeskema de meget gerne vil have os til at svare på.


Undersøgelsen er et led i deres udvikling og skal sikre at de imødekommer de behov, som personer med Parkinson har, så sålerne de udvikler er sikre, behagelige og brugervenlige.


Data fra undersøgelsen er anonymiseret og kan dermed ikke spores tilbage til personen. 


Spørgeskemaet kan I se i nedenstående link:
 

Spørgeskema


Det tager 10-15 min at besvare spørgeskemaet.


Se yderligere oplysninger om undersøgelsen og ZenzeTech----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Online møder med Zoom


Nordjyllandskredsen har indkøbt programmet Zoom, som kan anvendes til at afholde online møder. Det er muligt for klubberne at afholde møder via kredsen.


Det vil være muligt at være op til 100 deltagere, og der er ingen tidsbegrænsning på møderne.


Der kan afholdes ét møde ad gangen, derfor benytter vi først-til-mølle-princippet.


Koordineringen af brugen foretages af undertegnede, der også står til rådighed for yderligere oplysninger, hjælp til afholdelse af møder og lignende.

Der er udarbejdet vejledninger der efter nærmere aftale sendes når der aftales en mødedato.


Har I lyst til at se lidt om, hvordan Zoom virker, kan I bruge adressen www.zoom.us/test Her kan I prøve Zoom for jer selv og få en fornemmelse af, hvordan det fungerer.


Vi håber i bestyrelsen, at klubberne har mod på at afholde online møder/arrangementer, da mange medlemmer er kørt trætte i Covid-19- og vaccinations-snak.

 

Kontakt undertegnede for hjælp og yderligere oplysninger:


Morten Kristensen

Mail: info@parkinord.dk

Mobil: 5237 9897 (bedst efter kl. 14.30)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CVRnr.: 35350098   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 
 

 


Næste blad deadline 17/5-21

Næste blad udkommer ca. i uge 23

--------------------------------------------


Pårørendegrupper i Nordjylland


Der er allerede pårørendegrupper i Nordjylland, men vi vil gerne have flere, så flere pårørende/-partnere får mulighed for at mødes.


>>> Læs Mere <<<
(nederst på siden)

--------------------------------------------PÅRØRENDEKONTAKT

 

Har du brug for at tale med en anden pårørende ? Så har kredsen en pårørendekontakt du kan tale med

 

>>> Læs mere her <<<

(nederst på siden)

 

-------------------------------------------

  


Søger du informationer, rådgivning, pjecer, bøger og lignende om parkinson kan vi anbefale dig at se på Parkinsonforeningens hjemmeside den finder du på:

 

www.parkinson.dk

 

--------------------------------------------

 

Finder du fejl på siden eller er der noget du gerne vil have på hjemmesiden skriv til:

 

webmaster@parkinord.dk